BD Gräv utför grävning för vatten och avlopp.

Ska du ansluta din fastighet till kommunens vatten- och avloppsnät eller kanske gräva om och dra nya ledningar på en gammal anslutning kan vi hjälpa dig.

Det kan också handla om att gräva för olika typer av brunnar som trekammarbrunn eller vattenbrunn.

Dags att byta avlopp?

 Nu säljer vi avloppsanläggningar från Uponor. Kontakta oss för en offert, det lönar sig.

 • Uttag för truckgafflar
 • Typ godkänd
 • Tanken finns även med inbyggd pumpbrunn
 • Våtvolym 2 (m3)
 • Paketet innehåller rör till en 30 (m2) infiltrationsbädd
 • 1 lock i gräsmattan
 • Förhöjningsbart stigarör
 • Staplingsbar
 • Tanken är anpassad för Upnor förankringssystem
 • Lågbyggd slamavskiljare
 • Täta mellanväggar
 • Den jämna botten gör tanken stabil i schaktet
 
Begär offert

Avloppspaket från Uponor