BD Gräv utför trädfällning med hög säkerhet.

På BD Gräv har vis tor kunskap om trädfällning och även den utrustning som behövs för ändamålet.

Vi har naturligtvis även en ansvarsförsäkring.

Vi utför fällning med största precision från marken eller om det inte går så sektions fäller vi det genom klättring eller med maskin, allt för att vara säkra på att jobbet blir utfört väl och utan komplikationer. 

Trädfällning kan vara riskfyllt att utföra själv och kan orsaka både personella som materiella skador som kan bli mycket kostsamma. Vi rekommenderar att du anlitar en professionell trädfällare för att utföra ett sådan jobb.

Begär offert