Tomtplanering kan krävas om det planeras att bygga ett nytt hus, garage eller anlägga en ny trädgård.

Oavsett vilket så hjälper vi på BD Gräv er med ert projekt. Vi har lång erfarenhet inom markarbeten. Exempelvis grävarbeten, dränering, grundgrävning och trädgårdsanläggningar.

Vi utför gräv och markarbeten inom Luleå.

Vi erbjuder hjälp med:

 • Dikesurgrävning
 • Planering av matjord
 • Garageinfart
 • Tomtplanering
 • Göra ny infart, entrégång eller parkering
 • Trädgårdsanläggning
 • Omdisponering av tomten
 • Utläggning av matjord
 • Slänter och murar
 • Tomtplanering
 • Poolgrävning

Beakta tomtplaneringen för bra ett markarbete

Tomtens planering är viktigt om man köpt nytt hus eller vill renovera ett äldre hus. Att beakta tomtplaneringen i ett tidigt stadium är viktigt för att slutresultatet ska bli bra. BD Gräv har lång erfarenhet av tomtplanering där vi kan hjälpa dig att göra din tomt till en trivsam plats att bo på. 

Från dröm till verklighet

Du har säkert egna tankar om hur du vill att din tomt ska se ut, vi har erfarenhet om hur vi kan förverkliga din idé. Inga drömmar är för stora för att anlägga din tomt som du vill ha, som till exempel pool. stor altan eller plats för lekytor. den med en professionell tomtplanering.

Bra tomtplanering

En bra tomtplanering utgår från vilka som ska bo där och vilka behov som finns nu men även för de behov som kan komma i framtiden. Ni kanske är på två personer idag, imorgon är ni en familj med barn. En strategisk tomtplanering ska kunna uppfylla livets alla skeenden.

Bygga nytt?

Om du bygger nytt är det viktigt att tomtplaneringen kommer in i bilden innan huset börjar byggas för att få bästa resultat. Var ska uteplats, plats för lek eller trädgårdsområdet vara på tomten, det är frågor som är bra att ha koll på innan huset börjar byggas.

Begär offert