BD Gräv erbjuder hjälp med mindre typer av rivningsarbeten.

Rivningsarbeten kan vara en stuga, ett hus eller ett garage och kan även innefatta saneringsarbete. 

Vad menar vi med ett rivningsarbete?

Ett rivningsarbete betyder enkelt uttryckt att man river ett hus eller del av hus, tex en uttjänt altan, farstukvist eller ett gammalt garage eller industrihall.

För att genomföra ett framgångsrikt rivningsarbete behöver maskiner användas för både ekonomi och snabbhet.

I ett rivningsarbete finns särskilda regler om farligt avfall och deponi till exempel av asbest. En del byggnadsmaterial kan gå att sälja som till exempel plankor och bräder i gott skick eller koppar.

Begär offert