BD Gräv erbjuder olika typer av grundläggningar beroende  på vilken typ av husgrund du vill ha.

Gundläggning för ett hus är ett viktigt moment för att få en bra grund att bygga huset på.

Vi erbjuder:
  • Grundläggning för villor
  • Grundläggning för industrihallar
  • Grundläggning för garage
  • Grundläggning för Attefallshus
  • Grundläggning för tillbyggnader

Grundbotten bör vara plan för att inte vatten ska stanna kvar och förorsaka vattenskador. Avrinningen från byggnaden med rätt lutning är också avgörande för att få en stabil grundläggning som håller över tid.

Begär offert